Elérhetőségek

Sorokpolány Község Önkormányzata

9773 Sorokpolány,
Petőfi Sándor u. 19.
Telefon:
+3694556000
Fax: +3694556000
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Közérdekű adatok / I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvetõ jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és mûködési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
   

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal

 

Megnevezés: Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal

Cím: 9774 Sorkifalud, Kossuth L. u. 30.

Telefon: +36 (94) 556-038

Fax: +36 (94) 556-039

Szervezet vezetõje: Dr. Varga Krisztina - jegyzõ

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Honlap: http://www.sorkifalud.hu/


 
Sorokpolány Község Önkormányzata
  Megnevezés: Sorokpolány Község Önkormányzata
Cím: 9773 Sorokpolány, Petőfi S. u. 19.
Telefon: +36 (94) 556-000
Fax: +36 (94) 556-000
Szervezet vezetője: Mező Gáborné - polgármester
E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
Honlap: http://www.sorokpolany.hu

 

   
Ügyfélszolgálat
   
  Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Sorokpolányi Kirendeltsége
(Sorkikápolna és Sorokpolány települések tekintetében)
 

Postacím: 9773 Sorokpolány, Petőfi Sándor u. 19.
Telefonszám (általános információk):+36 94/ 556-000

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu

   
Ügyfélszolgálat  Ügyfélfogadási Rendje
 

Hétfő

08.00 - 12.00 és 12.30 - 15.30;

Kedd

08.00 – 12.00;

Szerda

Nincs ügyfélfogadás ezen a napon

Csütörtök

12:30 – 15.30;

Péntek

Nincs ügyfélfogadás ezen a napon

 
 
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
 
Hivatal felépítése
  Tisztségviselõk
  Polgármester Mező Gáborné
  Alpolgármester Dávid Gábor
  Jegyzõ Dr. Varga Krisztina
  Jegyzõ helyettesítésével
megbízott köztisztviselõ
Udvardi Zsófia
   
A Hivatalban szervezeti egységek nem kerültek kialakításra.
   
Kapcsolódó dokumentumok:
  Szervezeti ábra
  KÖH SZMSZ
  Önkormányzati SZMSZ
   
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetõinek és az egyes szervezeti egységek vezetõinek neve, beosztása, elérhetõsége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
   
Hivatal felépítése
  Tisztségviselők  
  Polgármester Mező Gáborné
  Alpolgármester Dávid Gábor
  Jegyző Dr. Varga Krisztina
  Jegyző helyettesítésével
megbízott köztisztviselő
Udvardi Zsófia
   
 Képviselõ-testület tagjai
 
Mező Gáborné

polgármester

Pártállás:független

Választókerület: 1. számú választókerület E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
Dávid Gábor

alpolgármester

Pártállás:független

Választókerület: 1. számú választókerület

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
Bakó Péter

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

Választókerület: 1. számú választókerület

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
Horváth Elemér

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

Választókerület: 1. számú választókerület

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
Sümeghy Csaba önkormányzati képviselõ Pártállás:független

Választókerület: 1. számú választókerület

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
   
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezetõ neve, elérhetõsége (telefon- és  telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
   
Ügyfélszolgálat
   
  Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal Sorokpolányi Kirendeltsége
(Sorkikápolna és Sorokpolány települések tekintetében)
  Postacím: 9773 Sorokpolány, Petőfi Sándor u. 19.
Telefonszám (általános információk):+36 94/ 556-000
E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
   
 
Hétfő 08.00 - 12.00 és 12.30 - 15.30  
Kedd 08.00 – 12.00;            
Szerda Nincs ügyfélfogadás ezen a napon            
Csütörtök 12:30 – 15.30;            
Péntek Nincs ügyfélfogadás ezen a napon            
   
   
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetõsége.
   
  Képviselõ-testület létszáma 2019. február 1. napjától 5 fõ
   
 
Mező Gáborné

polgármester

Pártállás:független

  E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
Dávid Gábor

alpolgármester

Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
Bakó Péter

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
Horváth Elemér

önkormányzati képviselõ

Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
Sümeghy Csaba önkormányzati képviselõ Pártállás:független

 

E-mail: sorkifaludhivatal@pwnet.hu
   
   
 6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenõrzése alatt álló, vagy  alárendeltségében mûködõ más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és  1. pontban meghatározott adatai
   
Önkormányzati irányítású szervek
  Az önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek:
   
  Sorokpolányi Bóbita Óvoda és Bölcsőde
   
 

Intézményünk Sorokpolány, Petőfi u. 19. szám alatt található. A közúti közlekedéstől távol, árnyas fák övezte udvarral, otthonos csoportszobával, tornaszobával várjuk a minket választó szülők gyermekeit. Célunk: a boldog, derűs gyermekkor biztosításával önállóságra, kreativitásra, a problémák megoldására képes gyermekek nevelése. 
A gondosan előkészített környezetben a gyermekek egyéni fejlődését a helyi óvodai programunkban biztosítjuk. A pályázati forrásból gondosan előkészített környezetben a gyermekek egyéni fejlődését a bölcsődei szakmai programunkban biztosítjuk.

 
 • Cím: 9773 Sorokpolány, Petőfi u. 19.
 • Telefon: +36 (94) 357-082
 • Vezető: Hittér Lászlóné mb. intézményvezető
 • E-mail: ovodabobita@freemail.hu; spolanybolcsode@gmail.com
 • Honlap: www.sorokpolany.hu
 • Adatvédelmi tisztviselő: dr. Hosszú Károly
  • cím: 9700 Szombathely, Százhold u. 36.
  • e-mail cím: iroda@annesclayton.hu
   
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével  mûködõ gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetõsége postai címe, telefon- és   telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselõjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
   
  Nem releváns
   
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye,  elérhetõsége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),  alapító okirata, kezelõ szervének tagjai
   
  Nem releváns
   
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye,  a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító  határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetõje, honlapjának elérhetõsége,  mûködési engedélye
   
   Sorokpolányi Bóbita Óvoda és Bölcsőde
 

Intézményünk Sorokpolány, Petőfi u. 19. szám alatt található. A közúti közlekedéstől távol, árnyas fák övezte udvarral, otthonos csoportszobával, tornaszobával várjuk a minket választó szülők gyermekeit. Célunk: a boldog, derűs gyermekkor biztosításával önállóságra, kreativitásra, a problémák megoldására képes gyermekek nevelése. 

A gondosan előkészített környezetben a gyermekek egyéni fejlődését a helyi óvodai programunkban biztosítjuk. A pályázati forrásból gondosan előkészített környezetben a gyermekek egyéni fejlődését a bölcsődei szakmai programunkban biztosítjuk.
   
 
 • Cím: 9773 Sorokpolány, Petőfi u. 19.
  Telefon: +36 (94) 357-082
 • Vezető: Hittér Lászlóné mb. intézményvezető
 • E-mail: ovodabobita@freemail.hu; spolanybolcsode@gmail.com
  Honlapwww.sorokpolany.hu
  Kapcsolódó dokumentumok:

             SZMSZ

             Házirend

             Pedagógiai Program

             Szakmai Program

             Különös közzétételi lista

 
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztõség és kiadó neve  és címe, valamint a fõszerkesztõ neve
   
  Nem releváns
   
11.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései  tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot  ellátó szerv felett törvényességi ellenõrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
   
  A jegyzõi hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv
   
 

Megnevezés

Vas Vármegyei Kormányhivatal

Cím

9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Levelezési cím

9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

Telefon

+36 (94) 517-117

Fax

+36 (94) 517-105

Titkárság

Ágh Ernőné főigazgató 94/517-106; Popovicsné dr. Tisza Edit igazgató 94/517-106

Szervezet vezetője

A Vas Vármegyei Kormányhivatalt Vámos Zoltán főispán vezeti.
A hivatalszervezetet Ágh Ernőné főigazgató irányítja. A főigazgató általános helyettese, Popovicsné Dr. Tisza Edit igazgató.

E-mail

kormanyhivatal@vas.gov.hu

Honlap

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas

   
   
 

A polgármesteri hatáskörbe tartozó hatósági döntések tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szerv

 
 

Megnevezés

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Cím

9773 Sorokpolány, Petőfi Sándor u.19.

Levelezési cím

9773 Sorokpolány, Petőfi Sándor u. 19.

Telefon

+ 36 (94) 556-000

E-mail

sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Honlap

http://www.sorokpolany.hu/

   
   
   
   
   

« Vissza az előző oldalra!

Sorokpolány Község Önkormányzata - Magyar