Elérhetőségek

Sorokpolány Község Önkormányzata

9773 Sorokpolány,
Petőfi Sándor u. 19.
Telefon:
+3694556000
Fax: +3694556000
E-mail:
sorkifaludhivatal@pwnet.hu

Közérdekű adatok / III. Gazdálkodási adatok

III. Gazdálkodási adatok1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
   
  Költségvetések, beszámolók
   
 
 • Egyszerűsített éves beszámolók
 

2021. év

Egyszerűsített mérleg

2020. év

Egyszerűsített mérleg

2019. év

Egyszerűsített mérleg

2018. év

Egyszerűsített mérleg

 

2017. év

Egyszerűsített mérleg

 

2016. év

Egyszerűsített mérleg

   
 
 • Költségvetési beszámolók
 

             

              2022. év 

              Zárszámadás

              Zárszámadás táblái

              2021. év 

              Zárszámadás

              Zárszámadás táblái

              2020. év

              Zárszámadás

              Zárszámadás táblái                

              2019. év

              Zárszámadás

              Zárszámadás táblái

 

              2018. év

  Zárszámadás

  Zárszámadás táblái

                2017. év

  Zárszámadás

  Zárszámadás táblái

 

              2016. év

  Zárszámadás

  Zárszámadás táblái

   
 
 • Költségvetési rendeletek
 

                 2023. év 

                Költségvetési rendelet              

                 2022. év

                 Költségvetési rendelet

                 Költségvetés táblái          

                 2021. év

                 Költségvetési rendelet

                 Költségvetés táblái

 

                 2020. év

                 Költségvetési rendelet

                 Költségvetés táblái

                   2019. év

     Költségvetési rendelet

     Költségvetés táblái

                   2018. év

     Költségvetési rendelet

     Költségvetés táblái

                   2017. év

     Költségvetési rendelet

     Költségvetés táblái

   
2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
   
 

A foglalkoztatottak

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.7.) önkormányzati rendelete alapján:

Vezető tisztségviselők létszáma: 2 fő

 • vezető tisztségviselők illetménye (éves): 7.800.000 Ft
 • főállású polgármester költségtérítése (éves): 1.170.000 Ft
  (A jogosultságot, a mértékét és a kifizetés gyakoriságát az Mötv. 71. § (6) bekezdése határozza meg.)
 • társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítése (éves): 1.196.400 Ft                                                                                (A jogosultságot, a mértékét és a kifizetés gyakoriságát az Mötv. 80. § (3) bekezdése határozza meg.)

 Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma (státusz): 7 fő

 Személyi juttatás előirányzata (éves): 42.084.323 Ft

Alkalmazottaknak nyújtott rendszeres juttatás:

 • a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151.§-a alapján 2023. évben a Cafeteria-keret nagyságát a közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei, polgármesterei bruttó 256.000,- Ft/fő/év összegben határozták meg, mely tartalmazza a munkáltatót terhelő közterheket is.
 • bankszámla hozzájárulás: Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65.§ (5) bekezdése alapján.

Alkalmazottaknak nyújtott egyedi munkáltatói döntést igénylő nem rendszeres juttatások:

 • céljuttatás: (Kttv. 154. § (2) bekezdés) célfeladat jellegétől függően.
   

3.) A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

 

Az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások adatai

(egyesületi támogatások összesítve)

2019

2018

2017

   

4.) Az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szerződések adatai

   
  2018
   
  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, koncesszióba adásra vonatkozó szerződések adatai
 

 

   
5.) A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
 

Nem releváns

   
6.) A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
 

Nem releváns

 
7.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
   
  EU pályázatokkal kapcsolatos szerződések
 

2020-2021

2018

2017

8.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
   
    Közbeszerzési terv
 

                2023. év

                Terv 2023

                2022. év

                Terv 2022

                2021. év

                Terv 2021

                2020. év

                Terv 2020

                2019. év

                Terv 2019

                2018. év

                Terv 2018

                2017. év

                Terv 2017

                Közbeszerzési Szabályzat

                Közbeszerzési szabályzat

   
  A szervezet által megkötött, az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, egymillió és ötmillió forint közötti értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések alábbi adatai:
  2020

 


« Vissza az előző oldalra!

Sorokpolány Község Önkormányzata - Magyar